Anunturi

Prezentarea tezei de doctor în filologie cu titlul: „Dimensiunea intertextuală a editorialului în limbile română, engleză şi franceză.” a dnei Nina Roșcovan

Postat 26/05/2017

Pe data de 06 iunie 2017, ora 14:00, în sala 4, Blocul I al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 621. Științe ale limbajului (621.06 Teoria textului; analiza discursului; stilistică) în cadrul căreia dna Nina ROȘCOVAN  va prezenta spre examinare teza de doctor în filologie cu titlul: „Dimensiunea intertextuală […]

CID NATO lansează un concurs pentru tineri în domeniul securității și păcii! Cum poți participa

Postat 25/05/2017

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) lansează un concurs destinat tinerilor, în domeniul securității și păcii. La concurs pot participa tineri din gimnazii, licee și universități, care sunt pasionați de pictură, fotografii, video sau sunt talentați în ale scrisului. Mai mult citeşte aici

Prezentarea tezei de doctor în biologie cu titlul: „Apifitostimulinul şi efectele acestuia asupra rezistenţei nespecifice la ovine şi descendenţii lor” a dlui MOROZ Mihail

Postat 20/05/2017

La 31 mai 2017, ora 15.00, în sala 221, et. 2, blocul 3 al USM (str. M. Kogălniceanu, 65A), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil „Fiziologia omului şi animalelor” în cadrul căreia domnul MOROZ Mihail va prezenta spre examinare teza de doctor în biologie, specialitatea 165.01- Fiziologia omului şi animalelor, cu tema: „Apifitostimulinul […]

Prezentarea tezei de doctor în drept cu titlul: „Răspunderea penală pentru insolvabilitatea fictivă” a dlui Adrian Lebedinschi

Postat 17/05/2017

Pe data de 18 mai 2017, ora 16.00, în sala 222, Blocul IV al USM (str. A Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 554. Drept penal (554.01 – Drept penal și execuțional penal) în cadrul căreia dl Adrian LEBEDINSCHI  va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul: „Răspunderea penală […]

Oferta disciplinelor suplimentare programului de studii pentru anul academic 2017-2018

Postat 16/05/2017

Stimaţi studenţi Universitatea de Stat vă oferă oportunitatea de a alege pentru anul academic 2017- 2018 discipline suplimentare programului de studii în scopul dezvoltării profesionale şi personale. Aveţi posibilitatea să alegeţi 2 discipline: una pentru semestrul I şi alta pentru semestrul II. Fiecare disciplina are 45 ore de contact direct şi este cuantificată cu 4 […]

Lecturile filosofice studențești

Postat 15/05/2017

Departamentul Filosofie și Antropologie, organizează  sesiunea anuală a Lecturilor filosofice studențești. Evenimentul este preconizat să reunească studenți de la diverse specialități universitare interesați de filosofie și dornici să prezinte propriile lecturi ale unor opere sau texte filosofice. În acest sens, Lecturile filosofice studențești vor consta în prezentarea recenziilor de carte, comentariilor și interpretărilor textelor filosofice sau […]

Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”

Postat 12/05/2017

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova Facultățile Universităţii de Stat din Moldova Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova organizează în perioada 9-10 noiembrie 2017 Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională  ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia Conferinţa se va desfăşura în următoarele secţiuni și ateliere după cum urmează: […]

Concurs suplimentar a proiectelor pentru organizarea ,,Manifestărilor Științifice Internaţionale”, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018

Postat 10/05/2017

Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării; Asigurarea continuității și dezvoltarea cercetărilor științifice; Crearea și consolidarea parteneriatelor/consorțiilor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale, inclusiv în Programul Cadru al […]

Concurs suplimentar a proiectelor pentru ,,Editarea Monografiilor Științifice (Lucrări de Valoare)” pentru anul 2018

Postat 10/05/2017

Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științ Dezvoltarea ştiinţei pentru rezolvarea problemelor stringente ale ţării. Promovarea valorilor naț Creșterea competitivității internaţionale a organizaţiilor naționale din sfera ştiinţei şi inovă Extinderea şi menţinerea […]

Concursul propunerilor de proiecte din cadrul următoarelor programe de stat:

Postat 10/05/2017

Medicina de precizie în prevenirea, diagnosticul şi tratamentul patologiilor” coordonator, dr. Stratan Valentina. 2.Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv” coordonator, dr.hab. Ghicavîi Victor. Securitatea și siguranța alimentara în perioada de tranziție demografica”coordonator, dr.hab. Sturza Rodica. Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova”coordonator, dr.hab. Ghilaş Victor. Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării şi […]

Noutati


SERVICIUL RESURSE INFORMATIONALE. BIBLIOGRAFIE BC USM

Postat 24/05/2017

E-buletin: este un Buletin informativ trimestrial pe domenii (patru serii), articolele cărora se regăsesc în colecţia Bibliotecii Centrale USM Lucrare realizată în cadrul Serviciului: “Resurse Informaţionale. Bibliografie” al BC USM. Stimaţi beneficiari USM, vă propunem seria buletinului FILOSOFIE. 2017, ediţia II

SISTEMUL NAȚIONAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, PROMOVAT ÎN CADRUL SALONULUI INTERNAȚIONAL DE INVENȚII ȘI TEHNOLOGII INOVAȚIONALE DE LA MOSCOVA

Postat 23/05/2017
Sva_4

  În perioada 16-19 mai 2017, la Moscova, s-a desfăşurat cea de-a XX-a ediţie a Salonului Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Inovaţionale „Аrhimede”, organizat de către ,,InnovExpo” Srl., cu suportul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), Administrației Președintelui Federației Ruse, Federației Internaționale a Asociațiilor de Inventatori și alte instituții. La eveniment au participat reprezentanți din […]

0 NOUĂ CAPSULĂ – UN NOU MISTER PESTE TIMPURI…

Postat 22/05/2017
10

Până mai ieri, capsula timpului cu mesajul scris de usemişti în anul 1967 şi zidită într-un perete din blocul 4 al Universității de Stat din Moldova era un mister…  Dezvăluirea acestuia, dar şi evaluarea gândirii într-o altă epocă a fost lăsată pe seama noii generaţii de absolvenţi, cu o libertate a gândirii, uneori chiar şi […]

VIAŢA DE STUDENT PRIN OCHII UNUI ABSOLVENT DE LICEU

Postat 17/05/2017
9 (1)

Universitatea de Stat din Moldova, tradiţional, organizează activităţi, orientate spre extinderea parteneriatelor educaţionale. În acest an, pe lângă campania „Caravana USM vine în liceul tău”, absolvenţii liceelor din republică au avut posibilitatea să se înscrie la programul Student USM pentru o zi, care s-a derulat în decursul a două zile: 11 şi 12 mai 2017. […]

TOTALIZAREA SESIUNII NAŢIONALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA XXI, ETAPA A II-A

Postat 12/05/2017
9

În perioada 4-5 mai 2017 Institutul de Cercetare şi Inovare USM, a organizat cea de a XXI ediţie, etapa a II-a a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti. În cadrul Sesiunii au participat circa 300 studenţi câştigători ai Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti etapa a I-a, masteranzii USM, dar şi de la alte instituţii […]

UN NOU MEMBRU AL USM – ALTEŢEA SA SERENISIMĂ, PRINŢUL ALBERT AL II-LEA DE MONACO

Postat 11/05/2017
11 DSC_0114 copy

La şedinţa Senatului Universităţii de Stat din Moldova din  5 mai 2017, Alteţei Sale Serenisime, Prinţului Albert al II-lea de Monaco i s-a înmânat Diploma  Doctor Honoris Casa al acestei instituţii, titlu acordat prin decizia acestui for din 25 aprilie 2017. În cuvântul său de salut, preşedintele Senatului, rector Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, a menţionat […]

ÎNTÂLNIRE DE SUFLET CU OAMENI DE SUFLET LA USM

Postat 11/05/2017
3 DSC_0150 copy

La 5 mai 2017,  studenţii de la facultăţile USM, dar în special cei de la Litere, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Istorie şi Filosofie au avut prilejul să le cunoască îndeaproape pe două mari personalităţi în domeniul ştiinţei şi literaturii. Este vorba de Liviu Pendefunda, academician, profesor universitar, vestit neurolog captivat de domeniile literaturii, inclusiv […]

HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT, ediţia 2017

Postat 4/05/2017
IMG_5750

Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova  a găzduit în perioada 26 aprilie – 29 aprilie 2017 la Chişinău,  ediţia 2017 a Hexagonului Facultăţilor de Drept. În cadrul acestui  eveniment au  participat 154 de studenţi, şi 50 de cadre didactice din România şi Republica Moldova. Prima manifestare de acest gen a fost organizată […]

Stagiul de mobilitate al echipei Facultăţii de Drept, USM, la Universitatea din Gloucestershire (UoG), Marea Britanie

Postat 12/04/2017
Echipa PBL UK

În perioada 20-31 martie 2017 echipa Facultăţii de Drept, USM, a efectuat un stagiu de mobilitate la Universitatea UoG din Marea Britanie, în cadrul proiectului Erasmus+ „Introducerea învăţării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivităţii şi şanselor de angajare ale studenţilor / Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability […]

Conferința Internațională FEMEILE ŞI MINORII DIN DETENŢIE – TRECUT, PREZENT … DAR VIITOR?

Postat 11/04/2017
ISTORIE_PNG

Membrii Centrului de Cercetări Calitative în Antropologie, Departamentul Filosofie și Antropologie au participat pe data de 15-16 martie, 2017 la Conferința Internațională FEMEILE ŞI MINORII DIN DETENŢIE – TRECUT, PREZENT … DAR VIITOR? organizată de către Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii (NORLAM)   Programul conferinței: http://norlam.md/public/files/docs/2017_docs/brosura_Femeile_i_minorii_in_detenie.pdf La conferință au fost prezentate două […]